DELOVNA POKUŠNJA VIN

V petek  20. Januarja 2016 smo izvedli prvo delovno srečanje vinogradnic in vinogradnikov Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki z naslovom »Delovna pokušnja vin letnika 2016«, pod strokovnim vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet s Kmetijskega zavoda Maribor.

Srečanja se je udeležilo lepo število vinogradnikov, ki so prinesli na pokušnjo 40 vzorcev belih in rdečih vin.

Letos smo lahko s kvaliteto zelo zadovoljni, seveda pa so pri vinih ugotovljene tudi napake, redkeje bolezni vin. Ravno temu, kako odpraviti napake ali bolezni vin pa je to srečanje tudi namenjeno.

Na osnovi delovne pokušnje vin pričakujemo letos odlična vina in odlične rezultate na ocenjevanju vin v Aprilu 2017.

 

 

Nazaj