DELOVNA POKUŠNJA VIN 2018

V torek 9. Januarja 2018 smo izvedli prvo delovno srečanje vinogradnic in vinogradnikov Društva

vinogradnikov Šmartno ob Paki v letu 2018 z naslovom »Delovna pokušnja vin letnika 2017«, pod
strokovnim vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet s Kmetijskega zavoda Maribor.
Srečanja se je udeležilo lepo število vinogradnikov, ki so prinesli na pokušnjo 37 vzorcev belih in
rdečih vin.
Letos smo lahko s kvaliteto vin zelo zadovoljni, še posebno kvalitetna so rdeča vina, s katerimi smo
imeli prejšnja leta velike probleme. Pri nekaterih vinih pa so bile ugotovljene tudi napake, redkeje
bolezni vin, in ravno temu, kako odpraviti napake ali bolezni vin pa je to srečanje tudi namenjeno.
Na osnovi delovne pokušnje vin lahko pričakujemo letos spet odlična vina in odlične rezultate na
ocenjevanju vin v Aprilu 2018.

 

Nazaj