20 letnica društva

20 –LETNICA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI

V petek, dne 4.11.2016 je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, praznovalo 20 – letnico društva. Prireditev smo pripravili v prostorih gasilnega doma Šmartno ob Paki. Po kulturnem programu v izvedbi Ljudskih pevcev Prijatelji in priložnostnega ansambla je spregovoril predsednik društva Peter Krajnc, ki je povzel 20 let delovanja in posebej poudaril zakaj je društvo sploh nastalo. Kar nekaj vinogradnikov na našem območju se je trudilo, da bi pridelali kvalitetno vino, vendar občasni nasveti niso več zadostovali, vedno bolj je bila prisotna potreba po sistematičnem izobraževanju na področju vinogradništva in kletarstva, kar pa je bilo mogoče zagotoviti le z organiziranim delovanjem vinogradnikov. Vedno bolj je dozorevala ideja o povezovanju vinogradnikov v organizacijsko obliko, ki bo omogočala realizacijo naštetih ciljev in tako je nastopil čas za ustanovitev Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki.

Veliko spodbudnih besed o društvu in vinogradnikih so navedli tudi gostje, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, predsednik ocenjevalne komisije Ocenjevanja vin mag. Anton Vodovnik in specialistka za varstvo rastlin mag. Iris Škerbot.

Da bi delo vinogradnikov ostalo tudi zanamcem je društvo ob tej priliki izdalo tudi Zbornik v katerem je veliko podatkov o delu društva skozi 20-let, slikovno gradivo pa zbornik še dodatno popestri.

Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir, ki je z vinskimi pregovori še dodatno popestril prireditev.

  1. A. Slemenšek

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj