Občni zbor Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki

V petek, dne 1.02.2019 smo izvedli v dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Paki redni občni zbor društva vinogradnikov.

Občni zbor je s pozdravom prisotnih pričela predsednica DV Šmartno ob Paki, Mojca Praprotnik, ki je najprej pozdravila vabljene goste, predstavnike društev, članice in člane društva. Pevci moškega pevskega zbora Franc Klančnik in harmonikaša Marko Juvan, Timotej Kreft in baritonist Benjamin Radoslovnik so izvedli kulturni program, nato pa se je pričel uradni del občnega zbora. Delovni predsednik zbora je bil Franc Podgoršek.

Predsednica je predstavila poročilo o delu društva, blagajničarka finančno poročilo in predsednik NO poročilo Nadzornega odbora. Predstavili pa smo tudi Plan dela ter finančni plan za leto 2019.

Predsednica DV Mojca Praprotnik je v izčrpnem poročilu o delu za leto 2018 poudarila predvsem pripravljenost članic in članov za delo v društvu, kajti v letu 2018 smo naredili več kot smo planirali, saj smo dodatno izvedli še tridnevno prireditev Božično druženje z vinogradniki, ki je odlično uspela.

 

Nazaj