REZ POTOMKE STARE TRTE V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

V sredo 7.3.2018 je Društvo vinogradnikov v sodelovanju s Turističnim društvom Šmartno ob Paki organiziralo tretji rez potomke najstarejše vinske trte na svetu z Lenta, ki jo je občina prejela v letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo precej obiskovalcev, ki so z zanimanjem spremljali strokovni rez vinske trte. Veseli smo, da se je reza udeležil tudi Slavko Jenuš – Hutar, ki je vodja »bračev« z Malečnika, ki vsako leto izvedejo trgatev stare brajde na Lentu. Župan Janko Kopušar je pohvalil delo obeh društev, ki sta prispevali, da imamo tudi v Šmartnem ob Paki ta del naravne dediščine in poudaril, da je vesel, da ima ta trta tako dobrega skrbnika. Trto sta strokovno obrezala predsednica društva vinogradnikov Mojca Praprotnik, ki je po dogovoru med občino in društvom kot predsednica Društva vinogradnikov tudi »občinski skrbnik vinske trte« in dosedanji skrbnik Peter Krajnc. Po končanem uradnem delu smo poizkusili kvalitetno vino s kmetije Žibret - Kocuvan in razne dobrote, ki so jih pripravile članice TD Šmartno ob Paki. Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir, čudovito so zapeli člani Moškega pevskega zbora Franc Klančnik, s harmoniko pa popestrila Timotej Kreft in Marko Juvan.

 Slike so tukaj

Alojz Slemenšek

Nazaj