O nas

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 72
3327 Šmartno ob Paki

e-mail; vinogradniki.smartno@gmail.com
e-stran; www.vinogradniki-smartno.si 

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1998, šteje več kot 130 članov in je neprofitno. Združuje predvsem vinogradnike občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Glavna naloga društva je teoretično in praktično strokovno  izobraževanje. Vsako leto smo vključeni pri izvedbi občinskega praznika »Martinovanja« v Martinovi vasi, kjer ponudimo vina naših vinogradnikov in odlično domačo hrano. 

Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v različne kraje doma in v Evropi. Letos smo obiskali prečudovito pokrajino v Italiji Toscano, kjer smo degustirali čudovita toscanska vina, še prej pa smo izvedli vsakoletno ocenjevanje vin. Letos smo spet dosegli zelo dober rezultat, saj smo dosegli povprečno oceno 18,10 točk.

Ob občinskem prazniku pa smo izbrali tudi »Naj kletarja«  za leto 2008, to pa je postal Mihael Fajfar iz Slatin. 

Nekaj besed predsednika DV Šmartno ob Paki:

Z razvojem vinogradništva v Šmartnem ob Paki in bližnji okolici, se je pojavila potreba po interesnem združevanju posameznikov, ki imajo veselje do vinogradov in kletarstva, ki pa se tudi praktično ukvarjajo s predelavo grozdja in vina.

Pobuda za takšno združevanje je nastala ob vsakoletnem praznovanju sv. Martina, kjer so bila na to temo razna predavanja. Nekaj zanesenjakov je dalo pobudo za ustanovitev sekcije, ki je delovala od 24.09.19996 pod okriljem TD Šmartno ob Paki, 07.02.1998 pa je postalo samostojno društvo vinogradnikov.

V vseh teh letih je bilo organizirano veliko predavanj, krožkov, tečajev na temo vinogradništvo, vinarstvo, kultura pitja vina in ponudba vina. Organizirali smo različne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Društvo smo predstavili na nekaterih sejmih.

Do sedaj smo izvedli že 13 ocenjevanj vina, kjer so priznani strokovnjaki ocenjevali trud vinogradnikov in vinarjev. Kvaliteta je iz leta v leto naraščala iz povprečne ocene 15,7 do najvišje ocene 18,10.

Veseli smo, da nam je v teh letih marsikaj uspelo in danes lahko s ponosom ponudimo našim gostom in prijateljem dobra, kakovostna in vrhunska vina.

Peter Krajnc

Vodstvo DV Šmartno ob Paki:

Upravni odbor društva: 
Mojca Praprotnik - predsednica društva
Alojz Slemenšek - tajnik društva
Ana Berdnik - blagajnik društva
Jani Kreft
Franc Podgoršek
Jože Kugler
Boštjan Kocuvan
Jože Kovačič
Peter Krajnc
Marko Juvan
Anže Podgoršek

Nadzorni odbor:
Danilo Pokleka - predsednik
Bojan Rakun
Alojz Svetec

Disciplinska komisija:
Martin Podgoršek - predsednik
Drago Ring
Stane Vodovnik